نویسنده = شریفی مقدم، احسان
مروری بر کابرد پسماند آلی نیشکر در مدیریت منابع خاک و آب

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 9-12

سید حمیدرضا صادقی؛ احسان شریفی مقدم؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ زینب حزباوی