نویسنده = سرابی، سینا
آنالیز الگوهای فضایی خشک سالی با استفاده از شاخص SPI در استان گلستان

دوره 2، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 1-8

سینا سرابی؛ علی حشمت‌پور؛ چوقی‌بایرام کمکی؛ ابوالفضل طهماسبی