نویسنده = بحری، معصومه
دورنمایی از وضعیت خشکسالی دهه 2020 حوزه آبخیز پلاسجان

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 31-38

معصومه بحری؛ محمد تقی دستورانی؛ مسعود گودرزی