نویسنده = نیک کامی، داوود
م مثل مدیر یت یکپارچه منابع

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 47-50

داوود نیک کامی


بررسی تحقیقات و چالش‌های موجود در زمینه مهار فرسایش خندقی در ایران

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 39-46

رضا بیات؛ داوود نیک کامی؛ مجید صوفی؛ آزاده مهدی‌پور