نویسنده = احمدآبادی، سعید
مدیریت منابع آب حوزه آبخیز جهت شرب دام (مطالعه موردی حوضه چاه تلخ سبزوار)

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 17-20

فیروزه مقیمی‌نژاد؛ یاسر قاسمی آریان؛ سعید احمدآبادی؛ علی حاجی بگلو


تعیین عرصه های مناسب اجرای عملیات پیتینگ جهت ذخیره نزولات آسمانی (مطالعه موردی حوضه چاه تلخ سبزوار)

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 27-30

فیروزه مقیمی نژاد؛ یاسر قاسمی آریان؛ سعید احمدآبادی