نویسنده = نوریزدان، عبدالرضا
بررسی توانایی داده های سنجندهTeraa SAR-X در پایش حرکت خزشی زمین لغزش در منطقه دورود

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 13-18

مهدی معتق؛ محمود حق‌شناس؛ عبدالرضا نوریزدان؛ بهمن اکبری