نویسنده = گرشاسبی، پرویز
بررسی نقش ارزش فرصت زمین در احیای حوزه‌های آبخیز

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 19-26

پرویز گرشاسبی؛ سامره رجب نژاد شیخانی