نویسنده = ذبیحی سیلابی، مطصفی
ضرورت تقویت تاب‌آوری بخش کشاورزی در حفاظت خاک‌وآب

دوره 10، شماره 37، شهریور 1401، صفحه 67-77

سید حمیدرضا صادقی؛ مرجان بهلکه؛ سمیه زارع؛ مطصفی ذبیحی سیلابی؛ فائزه خورشید‏سخن‏گوی؛ اعظم مومزایی