نویسنده = ذبیحی سیلابی، مصطفی
مفهوم و ضرورت برگشت‌پذیری آبخیز

دوره 10، شماره 39، اسفند 1401، صفحه 30-37

مصطفی ذبیحی سیلابی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ مهدی وفاخواه