کلیدواژه‌ها = مشارکت
بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه‌های مشارکتی منابع طبیعی و آبخیزداری (مطالعه موردی روستای آرتد- شهرستان مهدیشهر استان سمنان)

دوره 9، شماره 34، آبان 1400، صفحه 68-78

پیمان اکبرزاد؛ شیما نیکو


تحلیلی برعوامل مؤثر برمشارکت ساکنین حوزه‌های آبخیزدر فعالیت‌های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بن چهارمحال و بختیاری)

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 32-40

سیدنعیم امامی؛ محمد نکویی مهر؛ زهرا الیاسی


اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت جوامع روستایی در طرح‌های آبخیزداری از دیدگاه آبخیزنشینان (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز قشلاق استان فارس)

دوره 7، شماره 27، دی 1398، صفحه 64-74

سید مسعود سلیمان‌پور؛ حمید حسینی‌مرندی؛ امین صالح‌پور جم؛ محمود رضا طباطبایی؛ مهدی روستا؛ حجت‌اله کشاورزی


تهیه و اجرای مشارکتمدارانه برنامه آمایش سرزمین در حوزه آبخیز حبل هرود

دوره 3، شماره 9، تیر 1394، صفحه 55-59

هدی کریم‌پور؛ هوشنگ جزی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در طرح‌های آبخیزداری

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 21-28

رضا باقریان؛ مسعود گودرزی؛ علی باقریان کلات؛ محمد جعفر سلطانی


تحلیل عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در طرح های آبخیزداری ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز مشکین چای، استان اردبیل)

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 7-14

هوشنگ اسلامی پریخانی؛ عطااله کاویان