کلیدواژه‌ها = رواناب
تحلیل تأثیرگذاری تغییر کاربری اراضی بر میزان رواناب سطحی حوزه آبخیز ریگان استان کرمان

دوره 10، شماره 37، شهریور 1401، صفحه 21-34

مهدی علیزاده جهان‌آبادی؛ سهیلا نوری؛ علیرضا شهریاری؛ عباس خاک سفیدی


مروری بر کاربرد زغال‌های زیستی در حفاظت خاک و آب

دوره 8، شماره 29، تیر 1399، صفحه 9-18

ایمان صالح؛ مجید خزایی؛ جهانشاه صالح


مروری بر ژئوتکستایل‌ها از نظر مسائل حفاظت خاک و آب

دوره 7، شماره 27، دی 1398، صفحه 1-9

محمد ایوب محمدی؛ عطااله کاویان


نقش آبخیزداری شهری در توسعه‌ی پایدار شهری با تأکید بر مدیریت رواناب‌ها

دوره 7، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 46-55

سید مسعود سلیمان‌پور؛ محبوبه معتمدنیا


بررسی توسعه فرسایش آبکندی در حوزه آبخیز ارو و ارائه راهکارهای مقابله با آن

دوره 4، شماره 14، آبان 1395، صفحه 43-51

رضا بیات؛ مریم رستمی


تأثیر بقایای گیاه مرتعی درمنه برکاهش هدر رفت خاک

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-6

الهام عباسی؛ عطااله کاویان؛ زینب جعفریان