کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
ارزیابی پارامترهای دما و بارندگی با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی SDSM در شهرستان بیرجند

دوره 7، شماره 26، آبان 1398، صفحه 17-25

محمدحسین جهانگیر؛ الیاس ریحانی؛ اقبال نوروزی


تحلیلی بر عملکرد طرح‌های جامع ملی مقابله با بیابان‌زایی در ایران با استفاده از مدل Morris

دوره 7، شماره 26، آبان 1398، صفحه 26-33

فرشاد رستم اصل؛ محسن آرمین


پیش بینی پارامترهای دمایی تحت مدل CanEMS2 (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک لار)

دوره 6، شماره 22، آبان 1397، صفحه 45-52

محمدحسین جهانگیر؛ سیدجواد ساداتی‌نژاد؛ پارسا حقیقی


تحلیل عوامل مؤثر بر سطح استفاده از روش‌های مدیریت بهینه منابع آب توسط باغداران شهرستان مراغه

دوره 6، شماره 22، آبان 1397، صفحه 53-61

ام البنین رضانژاد؛ علی شمس؛ زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ حلیمه رزمی


بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیلان و تراز آب‌های زیرزمینی دشت رامهرمز

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 19-28

فریدون سلیمانی؛ عبدالنبی کلاهچی؛ عزیز ارشم


پهنه‌بندی اثرات تغییر اقلیم روی الگوی دمایی با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده های مدل HadCM3 (مطالعه موردی: استان اردبیل)

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1396، صفحه 17-23

سپیده چوبه؛ بهنوش فرخ‌زاده؛ مسعود گودرزی


تحلیل تغییرات مقادیر حدی دما طی نیم‌قرن گذشته در سواحل جنوبی ایران

دوره 4، شماره 14، آبان 1395، صفحه 17-25

پریسا فتاحی مسرور؛ ام‌لبنین بذرافشان


دورنمایی از وضعیت خشکسالی دهه 2020 حوزه آبخیز پلاسجان

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 31-38

معصومه بحری؛ محمد تقی دستورانی؛ مسعود گودرزی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه آبخیز بار نیشابور

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 27-32

سیاوش طائی سمیرمی؛ حمیدرضا مرادی رکابدار کلائی؛ مرتضی خداقلی؛ احد توسلی