کلیدواژه‌ها = فرسایش
بررسی نقش گونه‌های مرتعی در حفاظت سازندهای مارنی از فرسایش در شهرستان اردکان –استان یزد

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 39-45

جلال برخورداری؛ حمید رضا پیروان؛ صمد شادفر؛ علی بمان میرجلیلی؛ میثم هاتفی


مروری بر تحقیقات انجام شده روی نسبت تحویل رسوب

دوره 2، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 27-36

رضا بیات؛ شیرین مرادی


مروری بر مطالعات فرسایش خاک با تأکید بر مفهوم مقیاس

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 15-25

محمد ایوب محمدی؛ عطااله کاویان


تأثیر بقایای گیاه مرتعی درمنه برکاهش هدر رفت خاک

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-6

الهام عباسی؛ عطااله کاویان؛ زینب جعفریان