کلیدواژه‌ها = خشکسالی
بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر نوسانات آب زیرزمینی در دشت رفسنجان

دوره 8، شماره 30، مهر 1399، صفحه 57-64

محمد علی جمالی‌زاده؛ ام‌لبنین بذرافشان؛ رسول مهدوی؛ علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوی


پهنه‌بندی خشکسالی جلگه خزر با استفاده از شاخص‌های SPI و ZCI

دوره 6، شماره 20، فروردین 1397، صفحه 45-54

مهین کله هوئی؛ عطااله کاویان؛ کاکا شاهدی؛ میلاد سلطانی


ارزیابی تأثیر خشکسالی های اخیر بر تغییرات سطح آب‌های زیرزمینی دشت سروستان استان فارس

دوره 5، شماره 19، بهمن 1396، صفحه 45-56

حسین بهزادی کریمی؛ کمال امیدوار


کاربرد مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی خشکسالی استان اصفهان

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1396، صفحه 25-33

مطهره اسفندیاری؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدعلی حکیم زاده؛ حمیده افخمی


تحلیل روند تغییرات بارش و تعیین وضعیت خشکسالی و ترسالی حوضه آبریز کن در سالهای اخیر

دوره 4، شماره 14، آبان 1395، صفحه 9-16

نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن؛ امین سارنگ


بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 3، شماره 9، تیر 1394، صفحه 47-53

مجید خزایی؛ عبداله شهریور؛ سعید نجفی؛ مهدی وفاخواه


اثر اجرای طرح تغذیه مصنوعی در تعدیل خشکسالی

دوره 2، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 43-46

مهدی سلیمانی مطلق؛ علی طالبی؛ حسین ملکی نژاد


بررسی خشکسالی و ترسالی استان هرمزگان با استفاده از نمایه شناسایی خشکسالی (RDI) هرمزگان

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 1-6

زهرا جمالی؛ اسداله خورانی


دورنمایی از وضعیت خشکسالی دهه 2020 حوزه آبخیز پلاسجان

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 31-38

معصومه بحری؛ محمد تقی دستورانی؛ مسعود گودرزی