کلیدواژه‌ها = GIS
تعیین عرصه‌های مناسب پخش سیلاب با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری و سامانه اطلاعات جغرافیایی در حوضه فریمانه، شهرستان جغتای

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 30-40

هادی دستورانی؛ مهدی بشیری؛ علی ماروسی


برآورد رسوب سالانه و فرسایش خاک زیر حوزه آبخیز رود ارس با مدل تجربی RUSLE و داده‌های لندست 8

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 54-64

سجاد روزبه کوهشاهی؛ کاکا شاهدی؛ سیدکریم افشاری پور؛ سیدحسین روشان


پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌های وزن شواهد و شاخص آماری در محدوده نجف‌آباد

دوره 8، شماره 29، تیر 1399، صفحه 36-43

حجت‌الله یونسی؛ حسن ترابی پوده؛ بابک شاهی نژاد؛ آزاده ارشیا


سامانه مکانی هوشمند برآورد رسوب معلق رودخانه‌های کشور

دوره 7، شماره 27، دی 1398، صفحه 46-56

محمودرضا طباطبایی؛ امین صالح پور جم


بررسی پراکنش مکانی-زمانی کیفیت و کمیت آب زیرزمینی دشت نورآباد

دوره 7، شماره 25، تیر 1398، صفحه 12-21

حجت‌الله یونسی؛ آزاده ارشیا؛ حافظ میرزاپور


بررسی توان اکولوژیکی در مقیاس زیر حوزه‌ای، راهبردی جهت آمایش سرزمین استانی (حوزه مورد مطالعه: شهرستان چوار استان ایلام)

دوره 6، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 58-66

مرتضی قیصوری؛ عارف صابری؛ عطااله کاویان


شبیه‌سازی جریان روزانه حوزه آبخیز نکارود با استفاده از مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک

دوره 6، شماره 21، شهریور 1397، صفحه 29-35

مجتبی خوش روش؛ رضا نوروز


بررسی تغییرات زمانی-مکانی پارامترهای کمّی و کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های زمین آمار در دشت مشهد

دوره 6، شماره 20، فروردین 1397، صفحه 25-34

علی یزدان پناهی؛ مرتضی اکبری؛ ملیحه بهرنگ منش


پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی دشت‌های دهلران و موسیان_آبدانان استان ایلام، با استفاده از مدل‌های نسبت فراوانی و شاخص آماری

دوره 5، شماره 18، آبان 1396، صفحه 33-44

ناصر طهماسبی پور؛ آزاده ارشیا؛ حافظ میرزاپور


ارزیابی روابط برآورد ارتفاع رواناب با استفاده از آزمون های آماری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بنادک سادات، یزد)

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 33-42

معصومه بحری؛ خه بات خسروی؛ عطا صفری


تعیین عرصه های مناسب اجرای عملیات پیتینگ جهت ذخیره نزولات آسمانی (مطالعه موردی حوضه چاه تلخ سبزوار)

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 27-30

فیروزه مقیمی نژاد؛ یاسر قاسمی آریان؛ سعید احمدآبادی