دوره و شماره: دوره 7، شماره 27 - شماره پیاپی 7، دی 1398، صفحه 1-74 
مروری بر ژئوتکستایل‌ها از نظر مسائل حفاظت خاک و آب

صفحه 1-9

محمد ایوب محمدی؛ عطااله کاویان


پایش و پهنه‌بندی خشکسالی با استفاده از مقایسه شاخص‌های SPI ،ZSI ،CZI و MCZI (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

صفحه 10-21

محمدتقی آوند؛ مجتبی دولت کردستانی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر برخشک‌شدن دریاچه ارومیه و راهکارهای احیاء مجدد

صفحه 22-33

مهدی امینی؛ حسین کوهستانی؛ فاطمه کاظمیه


تحلیل مکانی و زمانی فرسایندگی باران در ایران طی شش دهه گذشته

صفحه 34-45

مینا اقتدارنژاد؛ ام‌البنین بذرافشان


سامانه مکانی هوشمند برآورد رسوب معلق رودخانه‌های کشور

صفحه 46-56

محمودرضا طباطبایی؛ امین صالح پور جم


بررسی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی SARIMA و غیرخطی SETAR در پیش‌بینی سرعت باد ماهانه ایستگاه سینوپتیک اهواز

صفحه 57-63

عباس احمدپور؛ پرویز حقیقت‌جو؛ سید حسن میرهاشمی


اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت جوامع روستایی در طرح‌های آبخیزداری از دیدگاه آبخیزنشینان (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز قشلاق استان فارس)

صفحه 64-74

سید مسعود سلیمان‌پور؛ حمید حسینی‌مرندی؛ امین صالح‌پور جم؛ محمود رضا طباطبایی؛ مهدی روستا؛ حجت‌اله کشاورزی