دوره و شماره: دوره 6، شماره 23 - شماره پیاپی 7، بهمن 1397، صفحه 1-66 
اثر تغییرات کاربری اراضی و خشک‌سالی بر افت تراز آب زیرزمینی منطقه چغلوندی

صفحه 1-7

علی حقی زاده؛ علی حیدر نصرالهی؛ آزاده ارشیا


مروری بر مکانیسم اثر تثبیت کنندگی انواع خاک‏پوش‌ها بر حرکت ماسه های روان

صفحه 8-23

مریم ممبنی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ حسین یوسفی


مناطق بافر گیاهی و نقش آن‌ها در آبخیزداری

صفحه 24-29

علی جبله؛ محسن حسینعلی‌زاده؛ علی نجفی‌نژاد؛ علی محمدیان بهبهانی


معرفی مفهوم یکپارچگی بوم‌شناختی آبخیز

صفحه 30-39

نازیلا علایی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ معراج شرری؛ زینب حزباوی


ارائه راهبرد مدیریتی مناسب با استفاده از مدل تلفیقی QSPM-SWOT با هدف ساماندهی عشایر (مطالعه موردی: طایفه عشایری گود عرب‌طاهری طبس)

صفحه 40-49

حمیده افخمی


پیش‌بینی بیابان‌زایی دشت کرمان با تکیه بر معیار اقلیم در سال 1409 با استفاده از مدل IMDPA

صفحه 50-57

طیبه مصباح‌زاده؛ فرشاد سلیمانی ساردو


بررسی توان اکولوژیکی در مقیاس زیر حوزه‌ای، راهبردی جهت آمایش سرزمین استانی (حوزه مورد مطالعه: شهرستان چوار استان ایلام)

صفحه 58-66

مرتضی قیصوری؛ عارف صابری؛ عطااله کاویان