دوره و شماره: دوره 6، شماره 20 - شماره پیاپی 7، فروردین 1397، صفحه 1-63 
معرفی و کاربرد تئوری بازی در مدیریت مشارکتی حوزه‌های آبخیز

صفحه 1-8

سید حمیدرضا صادقی؛ مریم ادهمی؛ مجید شیخ محمدی


بررسی تأثیر عملیات احیاء بیولوژیک بر ذخیره کربن آلی خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حسین آباد- استان خراسان جنوبی)

صفحه 9-16

زینب نجف پور؛ شفق رستگار؛ زینب جعفریان؛ جمشید قربانی


سازگاری با تغییرات اقلیمی با رویکرد ارزیابی فرصت‏ها و چالش‏ها در مقیاس حوزه آبخیز

صفحه 17-24

مسیب حشمتی؛ محمد قیطوری؛ مجتبی صانعی؛ رضا باقریان


بررسی تغییرات زمانی-مکانی پارامترهای کمّی و کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های زمین آمار در دشت مشهد

صفحه 25-34

علی یزدان پناهی؛ مرتضی اکبری؛ ملیحه بهرنگ منش


ارزیابی شدت و پهنه‌بندی وضعیت خشکسالی استان فارس براساس شاخص بی‌نظمی بارش (RAI)

صفحه 35-43

محمدحسین جهانگیر؛ مریم جهان‌پناه


پهنه‌بندی خشکسالی جلگه خزر با استفاده از شاخص‌های SPI و ZCI

صفحه 45-54

مهین کله هوئی؛ عطااله کاویان؛ کاکا شاهدی؛ میلاد سلطانی


تعیین عرصه‌های مناسب احداث سدهای زیرزمینی در حوضه خشک‌رود استان مرکزی از طریق سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری داده‌های مکانی منطقه

صفحه 54-63

حمیدرضا پیروان؛ محمدرضا عرب؛ میر مسعود خیرخواه زرکش