دوره و شماره: دوره 5، شماره 18 - شماره پیاپی 7، آبان 1396، صفحه 1-59 
تعیین ضریب زبری مانینگ در رودخانه گل‌گل ایلام

صفحه 1-5

نورالدین رستمی؛ یونس کاظمی


پایش وضعیت اقلیمی استان تهران با استفاده از شاخص‌های ارزیابی خشکسالی

صفحه 7-17

حسین یوسفی؛ محمد سارانی راد؛ علی محمدی؛ محمدحسین جهانگیر


اولویت‌بندی پتانسیل سیل‌خیزی واحدهای هیدرولوژیکی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوضه صفارود)

صفحه 19-23

صمد شادفر


ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طرح‌های آبخیزداری حوزه آبخیز سد مهاباد

صفحه 25-32

سعید فعلی نهاوند؛ سلیمان رسولی آذر


پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی دشت‌های دهلران و موسیان_آبدانان استان ایلام، با استفاده از مدل‌های نسبت فراوانی و شاخص آماری

صفحه 33-44

ناصر طهماسبی پور؛ آزاده ارشیا؛ حافظ میرزاپور


علل تخریب انواع دروازه‎ و مقایسه‎ هزینه آن‎ها در سامانه‏‌های پخش‎سیلاب مطالعه موردی: ایستگاه آبخوان‌داری کوثر

صفحه 45-50

غلام رضا قهاری؛ سید حمید مصباح


تحلیل تغییرات زمانی و مکانی کمیت و کیفیت منابع آب‌زیرزمینی طی سه دهه اخیر در دشت میناب

صفحه 51-59

مسلم مهنی؛ ام‌لبنین بذرافشان