دوره و شماره: دوره 5، شماره 17 - شماره پیاپی 7، شهریور 1396 
ارزیابی عوامل موثر بر میزان موفقیت طرح‌های بیولوژیک آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک گناباد)

صفحه 1-8

رضا باقریان؛ علی باقریان کلات


تعیین گذرگاه‌های دارای پتانسیل خطر وقوع بهمن در حوزه آبخیز کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

صفحه 9-17

محمدحسین قویمی‌پناه؛ مهدی وفاخواه؛ محمدرضا قویمی‌پناه


بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیلان و تراز آب‌های زیرزمینی دشت رامهرمز

صفحه 19-28

فریدون سلیمانی؛ عبدالنبی کلاهچی؛ عزیز ارشم


ارزیابی دانش بهره‌برداران در زمینه عملیات حفاظت از مراتع و عوامل موثر بر آن در شهرستان ماهنشان

صفحه 29-40

کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی


ارزیابی ضریب رسوب‌دهی زون‌های دگرسانی و سازندهای حوزه آبخیز تنگ بستانک استان فارس

صفحه 41-55

احمد نوحه‌گر؛ محمد کاظمی؛ حمید غلامی؛ رسول مهدوی


گزارش اثربخشی انجمن آبخیزداری بر برنامه ششم توسعه ایران

صفحه 57-62

لیلا غلامی؛ علی طالبی


مروری بر کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوبی در مقیاس‌های مکانی و زمانی

صفحه 63-68

محبوبه کیانی‌هرچگانی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ حسین اسدی