دوره و شماره: دوره 5، شماره 16 - شماره پیاپی 7، اردیبهشت 1396 
سلامت آبخیز (قسمت سوم): مدل مفهومی بنیه، ساختار و انعطاف‌پذیری (VOR)

صفحه 1-7

زینب حزباوی؛ سید حمیدرضا صادقی


بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آبخوان دشت ابوغویر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

صفحه 9-16

زاهده حیدری‌زادی؛ ثریا یعقوبی


پهنه‌بندی اثرات تغییر اقلیم روی الگوی دمایی با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده های مدل HadCM3 (مطالعه موردی: استان اردبیل)

صفحه 17-23

سپیده چوبه؛ بهنوش فرخ‌زاده؛ مسعود گودرزی


کاربرد مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی خشکسالی استان اصفهان

صفحه 25-33

مطهره اسفندیاری؛ حسین ملکی نژاد؛ محمدعلی حکیم زاده؛ حمیده افخمی


تعیین دمای ریزش برف و ضریب برف‌ در استان‌های برف‌خیز ایران

صفحه 35-43

ام‌لبنین بذرافشان؛ بتول ملک‌حسینی؛ ساجده صفی‌خوانی


ارزیابی اقدامات زیستی و زیستی مکانیکی آبخیزداری مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید

صفحه 45-53

سیده عطیه خطیبی؛ علی گلکاریان؛ ابوالفضل مساعدی؛ حمدالله سجاسی قیداری


مقایسه اقتصادی یک روش ابتکاری احیاء قنات با روش های مرسوم تامین آب کشاورزی در دشت سعادت آباد شهرستان حاجی آباد در استان هرمز گان

صفحه 55-60

جلال برخورداری