دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، تیر 1394، صفحه 1-45 
شناسایی نظام بهره برداری بهینه در مراتع استان گیلان با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 1-9

زهرا باقرامیری؛ بهروز رسولی؛ محمدصادق اللهیاری


مقیاس‌بندی در فرسایش خاک (فرآیندها، اثر مقیاس و مد لسازی فرسایش خاک)

صفحه 11-25

حسین اسدی


معرفی روش‌های ارزیابی پروژه های بارورسازی ابرها

صفحه 27-32

مطهره اسفندیاری


بررسی کاربرد زمین ریخت شناسی در شناسایی منابع آب زیر زمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت)

صفحه 33-38

صادق دلفاری


ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی طرح های پخش سیلاب بر آبخوان از دید روستا ییان

صفحه 39-45

رضا باقریان؛ جعفر رضایی؛ ابراهیم بروشکه؛ علی باقریان کلات؛ علی جعفری؛ حسین رحیمی


بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

صفحه 47-53

مجید خزایی؛ عبداله شهریور؛ سعید نجفی؛ مهدی وفاخواه


تهیه و اجرای مشارکتمدارانه برنامه آمایش سرزمین در حوزه آبخیز حبل هرود

صفحه 55-59

هدی کریم‌پور؛ هوشنگ جزی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی