دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 7، شهریور 1392، صفحه 1-42 
تأثیر بقایای گیاه مرتعی درمنه برکاهش هدر رفت خاک

صفحه 1-6

الهام عباسی؛ عطااله کاویان؛ زینب جعفریان


معرفی روش EDI در پهنه‌بندی خشکسالی در دشت اراک

صفحه 7-12

محسن محمدی؛ مهدی وفاخواه


بررسی توانایی داده های سنجندهTeraa SAR-X در پایش حرکت خزشی زمین لغزش در منطقه دورود

صفحه 13-18

مهدی معتق؛ محمود حق‌شناس؛ عبدالرضا نوریزدان؛ بهمن اکبری


بررسی نقش ارزش فرصت زمین در احیای حوزه‌های آبخیز

صفحه 19-26

پرویز گرشاسبی؛ سامره رجب نژاد شیخانی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه آبخیز بار نیشابور

صفحه 27-32

سیاوش طائی سمیرمی؛ حمیدرضا مرادی رکابدار کلائی؛ مرتضی خداقلی؛ احد توسلی


مقدمه‌ای بر روش‌های رگرسیونی چند متغیره OLS و GWR در مدل‌سازی مکانی اثرات کاربری اراضی بر کیفیت آب

صفحه 33-38

مهدی عرفانیان؛ مریم حسین خواه؛ احمد علیجانپور


گزارش فنی توسعه آبخیزداری با سرمایه گذاری خیرین در استان هرمزگان