کلیدواژه‌ها = ایران
تحلیلی بر عملکرد طرح‌های جامع ملی مقابله با بیابان‌زایی در ایران با استفاده از مدل Morris

دوره 7، شماره 26، آبان 1398، صفحه 26-33

فرشاد رستم اصل؛ محسن آرمین؛ سجاد خشنود مطلق


مدل‌ها و رو ش‌های مدل سازی ذوب برف

دوره 3، شماره 10، آبان 1394، صفحه 47-60

زینب حزباوی؛ مهدی وفاخواه


مروری بر نرخ فرساش آبی و تولید رسوب در ا یران

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 23-30

محمود عرب‌خدری