کلیدواژه‌ها = مدیریت
نقش آبخیزداری شهری در توسعه‌ی پایدار شهری با تأکید بر مدیریت رواناب‌ها

دوره 7، شماره 24، فروردین 1398، صفحه 46-55

سید مسعود سلیمان‌پور؛ محبوبه معتمدنیا


شناسایی نظام بهره برداری بهینه در مراتع استان گیلان با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 3، شماره 9، تیر 1394، صفحه 1-9

زهرا باقرامیری؛ بهروز رسولی؛ محمدصادق اللهیاری


م مثل مدیر یت یکپارچه منابع

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 47-50

داوود نیک کامی