کلیدواژه‌ها = سد زیرزمینی
معیارهای علمی جهت تعیین مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 11-17

اعظم مومزایی؛ علی طالبی


مروری بر روش‌های احداث سد زیرزمینی به‌عنوان طرح توسعه آبخیزداری

دوره 8، شماره 30، مهر 1399، صفحه 35-43

ابوالفضل اسدی؛ حنیف کازرونی


بررسی اقتصادی سد زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز میل سفید)

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 1-7

محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ فریبا زکی‌زاده؛ محمدتقی دستورانی