پایش و پهنه‌بندی خشکسالی با استفاده از مقایسه شاخص‌های SPI ،ZSI ،CZI و MCZI (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس؛

2 دانش‌آموخته دکتری بیابان زدایی، راتبه دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، کرمان

چکیده

در سال‌­های اخیر به علت افزایش فراوانی خشکسالی‎‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک کشور سطح آب دریاچه­‌ها به طور چشمگیری کاهش یافته و افزون بر آسیب­‌های زیست‌­محیطی، بخش‌­های اقتصادی و اجتماعی جامعه را نیز با چالش روبه­‌رو کرده است. در این پژوهش، با استفاده از داده‌­های بارندگی ماهانه و سالانه 5 ایستگاه سینوپتیک (یاسوج، گچساران، دهدشت، سی­سخت و لیکک) و 2 ایستگاه باران­‌سنجی (مارگون و دیشموک) وابسته به سازمان هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد، وقایع خشکسالی با استفاده از نمایه‌­های: شاخص بارش استاندارد (SPI)، شاخص Z چینی (CZI)، شاخص Z چینی اصلاح شده (MCZI) و عدد شاخص (ZSI) Z، تعیین شد. نتایج حاصل از مقایسه مقدار ضریب تعیین (R2) نشان داد که شاخص­‌هایZSI ، SPI و CZI در تمام ایستگاه­ها روند مشابهی دارند و هم­چنین منحنی‌­های مربوط به این سه شاخص در تمام ایستگاه‌­ها تقریبا برهم منطبق بودند و همبستگی بسیار خوبی به صورت دو به دو بین آن‌­ها مشاهده شد که برای شاخص MCZI این­گونه نبود. سپس نقشه‌‎های هم مدت و هم شدت خشکسالی (پهنه‌­بندی خشکسالی) به‌­‌منظور تعیین مناطق مستعد خشکسالی و هم­‌چنین پیش‌­بینی وضعیت آینده بر اساس هر چهار شاخص مذکور و به وسیله نرم‌­افزار ArcMap برای دوره سالانه رسم شد.

کلیدواژه‌ها