به این‌وسیله از صاحبنظران و پژوهشگران ضمن دعوت به همکاری علمی، تقاضا می‌گردد مقاله‌ها و آثار علمی خـود را در چارچوب مسائل و موضوع‌های مرتبط با محورهای مجله ترویج و توسعه آبخیزداری ارسال نمایند. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی به‌صورت فصلنامه از سال 1392 شروع به‌کار کرده است.

****************************

عنوان انگلیسی نشریه:

  Extension and Development of Watershed Management

ناشر: انجمن آبخیزداری ایران

زبان انتشار: فارسی با چکیده انگلیسی

نوع داوری: دو سو ناشناس

سیاست انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات در تارنمای اصلی مجله و پایگاه‌های علمی 

***متوسط زمان تا اولین اقدام: یک روز***

****************************

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.