گزارش اثربخشی انجمن آبخیزداری بر برنامه ششم توسعه ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، نویسنده مسئول،

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد.

چکیده

با توجه به نیازها و شرایط هر کشوری، برنامه­‌ریزی‌هایی برای توسعه آن بایستی صورت گیرد. بنابراین، ظرفیت­‌ها و نیازهای هر کشوری نوع خاصی از برنامه‌­ریزی‌­های بلند،‌ میان و کوتاه­ مدت را مشخص می­کند. برای توسعه در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز استراتژی‌­ها و برنامه‌هایی به صورت بلند، میان و کوتاه‌­مدت تهیه شده است که برنامه­‌های پنج ساله توسعه از جمله این برنامه‌­ها می­‌باشد. برنامه­‌های توسعه پنج ساله دارای بخش­‌های مختلفی بوده که بررسی بخش‌­های مختلف خصوصا بخش­‌های آبخیزداری، آب و خاک و کشاورزی اهمیت فوق­العاده­ای برای بخش­‌های منابع طبیعی و کشاورزی دارد. اما جایگاه انجمن آبخیزداری کشور در اصلاحات و پیشنهادات در برنامه‌­های توسعه پنج ساله قابل توجه است. در این راستا پیش­نویس برنامه توسعه ششم چندین بار در جلسات تخصصی انجمن مورد کنکاش قرار گرفت و پیشنهادهایی برای تکمیل بعضی از بندهای برنامه ارائه شد. بنابراین در این مقاله اثربخشی انجمن آبخیزداری و سایر بخش‌­های مرتبط بر برنامه توسعه ششم ارائه می­‌شود.

کلیدواژه‌ها