گزارش فنی توسعه آبخیزداری با سرمایه گذاری خیرین در استان هرمزگان

چکیده

از قدیم خیرین در این استان به ساخت مدرسه ، مسجد و برکه­ها تمایل داشته­اند. با توجه به فعالیت­های انجام شده آبخیزداری و بستر های موجود و زیر بنایی بودن کار و لازمه بهره گیری ازظرفیت نزولات آسمانی بحث مشارکت خیرین، در اجرای طرح­های آبخیزداری در سطح استان توسعه پیدا کرد و خیرین در این زمینه اعلام آمادگی نمودند و با تلاش مضاعف و کمک­های بی دریغشان نقش موثری در راستای کنترل و مهار سیلاب­های فصلی و حفاظت منابع آب و خاک داشته­اند.
با وجود توجه ویژه دولت به کنترل و مهار سیلاب ­ها و حفاظت منابع آب و خاک، میزان اعتبارات تخصیصی کافی نیست و از این رو با کمک خیرین می­توانیم کمبودها را جبران کنیم و خیرین و جوامع محلی در این راستا همواره یار و یاور دولتمردان بوده­اند و خدمات ارزشمند آنها در این راه برکسی پوشیده نیست.

رویکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان درتحقق مدیریت جامع حوزه­های آبخیزاست، که دراین راستا طرح­های مشارکتی آبخیزداری با کمک خیرین و مشارکت مستقیم مردم، در اولوبت اجرای فعالیت­های آبخیزداری در سطح استان قرار دارد. بدون شک مدیریت عرصه وسیع منابع طبیعی و گستره حوزه­های آبخیز استان از یکسو و ضرورت سرمایه گذاری و توسعه آبخیزداری در کلیه مناطق استان از سوی دیگر، ارتقا سطح مشارکت مردم در جهت حفظ، احیا و توسعه منابع آب، خاک و پوشش گیاهی را به امری اجتناب ناپذیر بدل نموده است.
بدون شک سرمایه گذاری خیرین در طرح های آبخیزداری ، فصل جدیدی از فعالیت این بخش در کشور خواهد بود و این مهم گام موثری در تغییرنگاه از آبخیزداری دولتی به سمت آبخیزداری مردمی محسوب می­گردد.