جایگاه آب در آموزه‌های وحیانی

نویسنده

دانش آموخته دکتری مطالعات تطبیقی،دانشکده مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان ومذاهب اسلامی،قم

چکیده

آب نقش بسیار اساسی و حیاتی برای زندگی انسان دارد و عنصر اصلی تمدن و شکوفایی فرهنگی بشر است. باورها و ارزش‌های دینی توصیه به برنامه‌ریزی صحیح برای مصرف آب دارد و آن را به حیات تشبیه کرده است. حفظ هر تمدنی منوط به حفظ منابع آبی آن سرزمین است. از این رو این احساس نیاز، لازم می‌دارد تا نگاهی مبسوط و جامع به آموزه‌های وحیانی و نقش و اهمیت آب ارائه شود. به‌طور قطع اهمیت و ضرورت حفظ و نگهداری منابع آبی بر هیچ موجود زنده‌ای پوشیده نیست؛ نگاه به توصیه‌های قرآن این فهم را بوجود می‌آورد که چگونه و با چه راهکار‌ها و اندیشه‌هایی می‌توان در حفظ آن اقدام نمود. در این مقاله از روش کتابخانه‌ای و هم‌چنین استفاده از کتب و منابع معتبر دینی، از جمله آیات قرآن، معانی و تفاسیر معتبر و روایات اسلامی استفاده شده است. با بررسی آیات و روایات به این نتیجه می­رسیم که حیات همه موجودات زنده به آب بستگی دارد آبی که مبدأ آن باران نازل شده، از آسمان است. در زمان حال و آینده هر کسی اگر منابع آبی بیش‌تری را دارا باشد و در مدیریت صحیح نگهداری و مصرف آب تلاش کند و آن را به سمت بهره‌وری سوق دهد می‌تواند امید داشته باشد که روز به روز قدرت و شوکت وی افزایش یابد. لهذا در این زمینه همه انسان‌ها به‌ویژه دانشمندان و دولتمردان باید برنامه‌ریزی کوتاه‌مدّت و بلندمدّت دقیقی برای این امر داشته باشند تا نسل‌های آینده از این نعمت الهی نیز بهرمند شوند.
 
 

کلیدواژه‌ها