دوره و شماره: دوره 9، شماره 34 - شماره پیاپی 7، آبان 1400، صفحه 1-78 
تحلیل روند ارتفاع بارش برف در بخش‌هایی از حوزه‌های آبخیزسفیدرود و دریاچه نمک

صفحه 1-8

ولی رضایی؛ مهدی وفاخواه


اثرات اقتصادی-اجتماعی احداث سد از دیدگاه ساکنان روستاهای بالادست-مطالعه موردی سد معشوره استان لرستان

صفحه 9-19

رضا رضایی؛ آئیژ عزمی


کُنش‌پذیری فرسایش آبی از برخی مؤلفه‌های اقلیمی

صفحه 20-27

مهین کله هوئی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان


جایگاه آب در آموزه‌های وحیانی

صفحه 28-35

اسماعیل اسلامی


مروری بر مطالعات منشایابی رسوبات آبی در ایران

صفحه 36-49

منظر محمودی؛ سعید نجفی


تحلیل و پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از سری‌های زمانی در تعدادی از ایستگاه‌های باران‌سنجی منتخب حوضه خیرآباد در استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 50-67

محسن آرمین؛ حسام رستمی؛ وجیهه قربان نیا خیبری


بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه‌های مشارکتی منابع طبیعی و آبخیزداری (مطالعه موردی روستای آرتد- شهرستان مهدیشهر استان سمنان)

صفحه 68-78

پیمان اکبرزاد؛ شیما نیکو