اولویت‌بندی معیارهای آسیب‌پذیری منطقه عظیمیه (کرج) در برابر سیل مبتنی بر روش دلفی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشیار مرکز تحقیقات بین المللى بیابان، دانشکده منابع طبیعى، دانشگاه تهران کرج، ایران

چکیده

کشور ایران جزء 10 کشور آسیب‌­پذیر از بلایای طبیعی در جهان به شمار می‌­آید که در این بین سیلاب از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از جنبه‌­های مهم در برنامه­‌ریزی توسعه، توجه به آسیب­‌پذیری کشور و از همه مهم‌­تر آسیب‌­پذیری شهرها در مقابل تهدیدات ناشی از بلایای طبیعی است، بنابراین تصمیم‌­گیری در محیط­‌های شهری یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت نوین به شمار می­‌رود. هدف از این پژوهش اولویت‌بندی معیارهای آسیب ­پذیری شهر در برابر سیل با استفاده از روش دلفی می­‌باشد. جامعه آماری کارشناسان و متخصصانی بودند که در زمینه مدیریت آسیب­ پذیری حوزه­‌های شهری دارای دانش و تجربه کافی بودند. برای انجام این پژوهش نخست با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای شناخت جامعی از عوامل تاثیرگذار در آسیب‌­پذیری شهرها در برابر سیل به دست آمد، و پس از آن با استفاده از روش دلفی و با نظر کارشناسان خبره، شاخص­‌های مؤثر انتخاب و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که از بین شاخص­‌های مورد بررسی ظرفیت انتقال کانال اصلی و عملیات کنترل سیل با 2/30 درصد، تراکم زهکشی با 29 درصد، شرایط توپوگرافی و کاربری اراضی شهری با 6/28 درصد از مهم­ترین معیارها هستند. بنابراین، می‌­توان نتیجه گرفت که تکنیک دلفی سازوکار مناسب و قابل قبولی برای توسعه­ معیارهای مؤثر در نشان دادن آسیب­‌پذیری شهرها در برابر سیل به شمار می­‌آید.

کلیدواژه‌ها