دوره و شماره: دوره 9، شماره 33 - شماره پیاپی 7، تیر 1400 
بررسی تأثیرسد مارون بر رژیم هیدرولوژیکی رودخانه‌ جراحی

صفحه 1-9

سمانه رضوی‌زاده؛ محمد خسروشاهی؛ فاطمه درگاهیان


بررسی ارزش‌گذاری و کارکردهای اقتصادی پوشش گیاهی و برآورد خسارات ناشی از عملیات عمرانی در حوزه‌های آبخیز کشور (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

صفحه 10-21

خسرو شهبازی


مقایسه کارایی مدل‌های تابع شواهد قطعی و وزن واقعه در پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی

صفحه 22-29

بهنوش فرخ‌زاده؛ محمد جواد ادیبی


تحلیل روند بلندمدت و بررسی رابطه بین سری‌های اقلیمی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد ایلام)

صفحه 30-38

صادق عباسی؛ نورالدین رستمی


بررسی نقش گونه‌های مرتعی در حفاظت سازندهای مارنی از فرسایش در شهرستان اردکان –استان یزد

صفحه 39-45

جلال برخورداری؛ حمید رضا پیروان؛ صمد شادفر؛ علی بمان میرجلیلی؛ میثم هاتفی


اولویت‌بندی معیارهای آسیب‌پذیری منطقه عظیمیه (کرج) در برابر سیل مبتنی بر روش دلفی

صفحه 46-53

مینا پوراسماعیل؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ امیررضا کشتکار


ارزیابی روند تغییرات زمانی-مکانی متغییرهای اقلیمی استان خراسان جنوبی با استفاده از GIS و تکنیک‌های آماری

صفحه 54-67

عطااله کاویان؛ کاکا شاهدی؛ رضا چمنی؛ مرتضی دهقانی