رویکرد آب مجازی در مدیریت منابع آب

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران، نویسنده مسئول،

2 کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران

3 کارشناس ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

بحران کم­آبی در مناطق وسیعی از جهان به سرعت در حال گسترش است. کشور ما نیز به دلیل واقع شدن در کمربند خشک کره زمین، بارندگی­‌های کمتر از میانگین جهانی، پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی­‌ها، رشد جمعیت و افزایش سرانه تقاضای آب و نیز مصرف سوء منابع آب از این قاعده مستثنی نیست. طبق مطالعات صورت گرفته بیش از 90% آب استحصال شده کشور صرف بخش کشاورزی می‌­شود که با بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و رویکردهای مدیریتی منابع آب به خصوص در بخش کشاورزی می‌­توان از هدررفت بخش قابل توجهی از منابع آبی جلوگیری کرد. به آبی که در مراحل مختلف فرآیند تولید محصول یا فرآورده کشاورزی استفاده می­‌شود آب مجازی اطلاق می‌­گردد که با تجارت (واردات و صادرات) محصول کشاورزی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌­المللی، جریانی از تجارت آب مجازی به وجود می­‌آید. به این صورت که کشور وارد کننده علاوه بر محصول غذایی، آب مجازی را نیز وارد می‌­کند. کشورهایی نظیر ایران که در مناطق خشک و نیمه‌­خشک واقع شده­اند و با بحران آب مواجه­ هستند، می­‌توانند با واردات محصولات آب­بَر، در مصرف منابع آبی خود صرفه‌­جویی کرده و یا منابع آبی خود را در سایر زمینه‌­ها مصرف کنند.

کلیدواژه‌ها