مروری بر عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در رویشگاه‌های جنگلی ایران

نویسندگان

1 دانشچوی دکتری گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران.

2 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. نویسنده مسئول.

چکیده

در ایران، با توجه به ناهمواری شدید، مناطق کوهستانی، فعالیت زمین ساختی و لرزه خیزی زیاد، شرایط گوناگون زمین شناسی و اقلیمی، شرایط طبیعی برای ایجاد طیف گسترده­ای از زمین لغزش‌­ها فراهم است و سالیانه خسارات جانی و مالی فراوانی به کشور وارد می­شود. با توجه به گستردگی و تفاوت زیاد بین رویشگاه­های مختلف جنگلی در حوزه­های آبخیز کشور و میزان بارندگی متفاوت در هر منطقه عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش‌­ها نیز متفاوت می باشد. اما بررسی مطالعات مختلف نشان  داد عوامل تاثیر­گذار در وقوع زمین لغزس شامل عوامل طبیعی غیر­قابل تغییر و عوامل انسانی شامل تغییرکاربری اراضی و احداث زیر­ساخت‌­های کشور (جاده­سازی، سدسازی و غیره) که قابل مدیریت بوده می‌­باشد. بصورتی که عوامل انسانی در اکثر زمین لغزش‌­های رخ داده بطور مستقیم و یا تاثیر بر روی عوامل طبیعی بصورت غیر­مسقیم نقش مهمی داشته است. همچنین کاهش سطح جنگل­های کشور بدلیل فقدان طرح‌­های یکپارچه مدیریتی کشور در افزایش وقوع زمین لغزش­‌ها تاثیر گذار بوده است. لذا مطالعه پایداری دامنه­ها قبل از احداث زیر ساخت­‌های جدید در کشور امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها