دوره و شماره: دوره 5، شماره 19 - شماره پیاپی 7، بهمن 1396، صفحه 1-67 
مدل‌سازی رابطه بین خصوصیات فیزیکی حوزه آبخیز و رواناب و رسوب (مطالعه موردی: حوزه گرماب، استان خراسان رضوی)

صفحه 1-9

کتایون کاظم‌پور؛ مهدی بشیری؛ مریم اکبری


مکان‌یابی و اولویت بندی مناطق مناسب برای احداث سدهای اصلاحی توری سنگی با استفاده مدل ANP (منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز سد طرق)

صفحه 11-17

جواد چزگی؛ اسماعیل سهیلی؛ یعقوب نیازی؛ فرشید جهانبخشی


تاثیرپذیری رواناب و رسوب تولیدی از سطوح مختلف پوشش کاه و کلش کلزا در کرت‌های کوچک آزمایشگاهی

صفحه 19-25

مهین کله هوئی؛ عطااله کاویان؛ لیلا غلامی؛ زینب جعفریان


مروری بر عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در رویشگاه‌های جنگلی ایران

صفحه 27-33

حسن سام دلیری؛ سید عطااله حسینی


بررسی چارچوب‌های مقرراتی و سازمانی به‌منظور مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه‌های رودخانه‌ای مشترک با تاکید بر رودخانه‌های مرزی ایران

صفحه 35-44

زینب محمودی؛ امیر سعدالدین


ارزیابی تأثیر خشکسالی های اخیر بر تغییرات سطح آب‌های زیرزمینی دشت سروستان استان فارس

صفحه 45-56

حسین بهزادی کریمی؛ کمال امیدوار


تغییرات تداوم و شدت دبی ماهانه جریان رودخانه‌ای در حوضه گرگانرود استان گلستان

صفحه 57-67

خدیجه حاجی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری