آلودگی رواناب‌های شهری و روش‌های کنترل آن

نویسنده

دکتری هیدرولیک؛ عضو هیئت علمی

چکیده

امروزه با توسعه‌ی شهرنشینی و گسترش شهرها موضوع سیلاب‌‌های شهری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.  وقوع سیل‌های گسترده در حوزه‌های شهری علاوه بر ایجاد خسارات جانی و مالی فراوان، موجب بروز تاثیرات مخرب در محیط زیست و کیفیت آب آبراهه‌ها و مسیل‌های شهری می‌شود.  از سوی دیگر رشد جمعیت شهری باعث تولید مقدار انبوهی مواد زاید حاوی انواع باطله‌ها و آلودگی‌‌های خطرناک می‌گردد که هم اکنون مسئله‌ی مدیریت و دفع این مواد به صورت یک مشکل جدی برای سلامتی انسان و سایر جانداران مطرح می‌باشد. تاکنون اقدامات سازه‌ای و مدیریتی نسبتا زیادی به منظور مقابله با انواع آلودگی‌های رواناب شهری نظیر کاهش رسوب، نیترات، فسفر و فلزات سنگین مورد استفاده قرار گرفته اند. از نظر اندازه، این اقدامات به پروژه‌های نسبتاً بزرگ چندین هکتاری، نظیر تالاب‌های مصنوعی، تا پروژه‌های کوچک محلی، نظیر باغچه‌های بارانی برای مدیریت رواناب یک حیاط، تقسیم می‌شوند. اقدامات کنترل آلودگی رواناب می تواند به سادگی استفاده از مقداری مناسب کود برای باغچه یک خانه یا به پیچیدگی احداث یک سازه مهندسی هم‌چون تالاب سیلاب‌گیر باشد. نوع آلودگی، وسعت و خصوصیات حوزه آبخیز شهری، میزان تراوایی زمین، وسعت زمین موجود برای سازه، ارزش زمین و هزینه های احداث همگی در انتخاب بهترین اقدام مدیریتی کنترل آلودگی رواناب تاثیر دارند. در این مقاله به برخی از اقدامات سازه‌ای برای کنترل آلودگی رواناب شهری پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها