معرفی روش EDI در پهنه‌بندی خشکسالی در دشت اراک

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سیستم پایش از مقدمات لازم در طرح‌­های مقابله با خشکسالی بوده که مقیاس زمانی نقش تعیین کننده­ای در قابلیت و کارآیی آن دارد. در این تحقیق وضعیت خشکسالی دشت اراک در سال آبی 78-1377 که شروع خشکسالی‌­های اخیر بوده، با استفاده از شاخص خشکسالی موثر(EDI) که از مقیاس زمانی روزانه برخوردار است، به طور نقطه­‌ای و مکانی ارزیابی شده است. همچنین تاثیر طول دوره آماری کوتاه‌­مدت­ (از 22 به 15 سال) نیز بر روی نتایج شاخص، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که طول دوره آماری روی شاخص EDI تاثیر چندانی ندارد، لذا می‌­توان برای پایش بهتر، ایستگاه­‌های تا 15 سال آمار را نیز استفاده کرد. سپس نقشه‌­های خشکسالی در سطح دشت اراک با استفاده از سیستم GIS تهیه گردید. نقشه‌­ها نشان می­‌دهند که خشکسالی از آبان­ماه 1377 در حد خفیف آغاز و توسعه یافته و در اردیبهشت و خرداد 1378 شدت یافته است.

کلیدواژه‌ها