مروری بر روش‌های احداث سد زیرزمینی به‌عنوان طرح توسعه آبخیزداری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی، مجری طرح پژوهشی دانشگاه دفاع ملی

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه عالی دفاع ملی .

چکیده

احداث سدهای زیرزمینی یکی از راهکارهای مفید و مؤثر در تأمین آب در مقیاس کوچک و بهبود ذخیره آب زیرزمینی است. این سازه‌ها در اقلیم‌ خشک و نیمه‌خشک برای تأمین آب و مقابله با کم آبی و خشک‌سالی در بسیاری از دره‌ها و رودهای فصلی با هزینه کم قابل‌اجرا هستند. احداث این سدها می‌تواند به بهبود وضعیت آبخوان‌ها و حفظ محیط‌زیست منجر گردد. در این پژوهش روش‌های احداث سد زیرزمینی به‌عنوان طرح بهینه آبخیزداری مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور از مطالعات دفتری و اطلاعات موجود استفاده شده است. بررسی محققان در مناطق مختلف حاکی از این واقعیت است که ذخایر آب زیرزمینی با بحرانی جدی در ارتباط با منابع آب روبرو شده است. از این رو اتخاذ روش‌های اصولی و سیاست‌های صحیح در زمینه حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب و مدیریت این منابع امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. احداث سدهای زیرزمینی در ایران موضوعی نسبتاً جدید است که می‌تواند در اقدامات آبخیزداری مورد استفاده قرار گیرد. اجرای این سازه‌ها می‌تواند باعث جلوگیری از خروج جریان زیرسطحی از حوضه‌های آبخیز گردد.

کلیدواژه‌ها