دوره و شماره: دوره 8، شماره 30 - شماره پیاپی 7، مهر 1399 
تغییرات ماهانه، فصلی و سالانه شماره منحنی و رواناب در حوزه‌ آبخیز بار-اریه نیشابور

صفحه 1-9

محبوبه معتمدنیا؛ سید مسعود سلیمان‌پور


تخریب حریم رودخانه و عوامل مؤثر بر آن؛ مطالعه موردی رودخانه دینور در استان کرمانشاه

صفحه 10-18

مسیب حشمتی؛ محمد قیطوری؛ محمدرضا غریب‏‌رضا


بررسی مروری انواع باران‌سازها و ضرورت استفاده از باران‌سازهای صحرایی بزرگ‌مقیاس برای بررسی فرسایش خاک و تاج بارش

صفحه 19-26

آیدین پارساخو؛ محسن مصطفی


بررسی تغییرات هدررفت خاک با کاربرد خاک‌پوش‌های آلی و شیمیایی در مقیاس کرت

صفحه 27-34

آرمین بالوایه؛ لیلا غلامی؛ فاطمه شکریان؛ عطااله کاویان


مروری بر روش‌های احداث سد زیرزمینی به‌عنوان طرح توسعه آبخیزداری

صفحه 35-43

ابوالفضل اسدی؛ حنیف کازرونی


توزیع مکانی شاخص‌های تمرکز بارندگی روزانه و ماهانه در ایستگاه‌های باران‌سنجی استان آذربایجان غربی

صفحه 44-56

ایوب میرزایی حسنلو؛ هیراد عبقری؛ مهدی عرفانیان


بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر نوسانات آب زیرزمینی در دشت رفسنجان

صفحه 57-64

محمد علی جمالی‌زاده؛ ام‌لبنین بذرافشان؛ رسول مهدوی؛ علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوی