معیارهای علمی جهت تعیین مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی

نویسندگان

1 دانشجوی علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی تربیت مدرس

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد و رئیس انجمن آبخیزداری ایران

چکیده

کمبود آب در جهان به یک بحران جدی تبدیل شده که اهمیت این موضوع در مناطق خشک و نیمه‌خشک بیش‌تر نمایان شده‌است. راه‌حل‌های مقابله با بحران آب در دو استراتژی مدیریت منابع آب و استخراج منابع جدید آب خلاصه شده‌است. در ایران به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی، مدیریت منابع آب دارای اولویت بالایی است. جمع‌­آوری آب حاصل از بارش از جمله اقداماتی است که موفقیت در این راستا، منجر به افزایش ذخیره­ آبی و کاهش بحران خشکسالی می­‌شود. سازه سد زیرزمینی در صورتی‌که به‌طور مناسب مکان­یابی شده و در محل مناسب ساخته شود، می‌تواند پاسخگوی مناسبی برای نیازهای آبی باشد. لذا در این مطالعه ضمن بررسی و معرفی سد زیرزمینی به‌عنوان یک سازه­ای برای استحصال آب باران، معیارهای لازم جهت تعیین مناطق مناسب احداث این سدها تشریح شده‌است. نهایتا این عوامل در سه گروه فیزیوگرافی، هیدرولوژی و اقتصادی-اجتماعی طبقه‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها