دوره و شماره: دوره 10، شماره 36 - شماره پیاپی 7، فروردین 1401، صفحه 1-70 
ارزیابی مقایسه‏‌ای کارایی روش‌های درون‌یابی در برآورد بارندگی سالانه و ماهانه حوزه‌آبخیز دریاچه نمک

صفحه 1-10

فریبا اسماعیلی؛ مهدی وفاخواه


معیارهای علمی جهت تعیین مناطق مناسب احداث سدهای زیرزمینی

صفحه 11-17

اعظم مومزایی؛ علی طالبی


نقش منابع و کانال‌های ارتباطی - اطلاعاتی در نگرشِ مرتعداران نسبت به اصلاح و احیای مراتع (منطقه مورد مطالعه: استان کُردستان، شهرستان قُروه)

صفحه 18-26

فرزاد احمدی؛ حیدر میرزایی؛ احسان فتحی


کارایی شاخص‌های خشک‌سالی هواشناسی در پیش‌هشدار خشک‌سالی هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سداستقلال - میناب)

صفحه 27-36

سمیه بهرامی؛ ام‌لبنین بذرافشان؛ یحیی اسماعیل‌پور


ارزیابی شاخص‌های ریخت‌سنجی و زمین‌ریخت‌سنجی حوزه آبخیز شارقنج بیرجند

صفحه 37-47

رضا چمنی؛ حمیدرضا مرادی رکابدار کلائی؛ سمیّه زارع؛ محمّد طاوسی


ارزیابی تغییرات فصلی کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از مدل شبیه‌سازی Qual2kw

صفحه 48-59

مجتبی ولی زاده پیرکلومی؛ مجتبی خوش روش؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


به‌کارگیری مدل‌های سری زمانی ARIMA در پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی استان تهران

صفحه 60-70

مرتضی قیصوری؛ مهین کله‌هوئی؛ عارف صابری؛ پروین محمدی