کلیدواژه‌ها = بیلان آب
مرور پیشینه و معرفی مدل‌های سطح زمین (LSMs)

دوره 9، شماره 35، اسفند 1400، صفحه 41-53

مریم محمدرضایی؛ عبدالرضا بهره‌مند


مقایسه تأثیر دو اصلاح‌کننده آلی و پلیمری بر تبخیر رطوبت سطح خاک

دوره 7، شماره 26، آبان 1398، صفحه 57-67

رضا بیات؛ زهرا گرامی؛ محمود عرب‌خدری؛ سید مهرداد جلیلیان


بررسی اثر تغییر اقلیم بر بیلان و تراز آب‌های زیرزمینی دشت رامهرمز

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 19-28

فریدون سلیمانی؛ عبدالنبی کلاهچی؛ عزیز ارشم


بررسی پتانسیل منابع آبی کوهزر برای احداث سد زیرزمینی

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 35-42

نجفقلی غیاثی