دوره و شماره: دوره 7، شماره 25 - شماره پیاپی 7، تیر 1398، صفحه 1-67 
بررسی هیدروژئوشیمی دشت ملکان از نظر آلودگی منابع آب به عناصر فرعی و کمیاب

صفحه 1-11

فرحناز عزیزی؛ اصغر اصغری مقدم؛ امیرحسین ناظمی


بررسی پراکنش مکانی-زمانی کیفیت و کمیت آب زیرزمینی دشت نورآباد

صفحه 12-21

حجت‌الله یونسی؛ آزاده ارشیا؛ حافظ میرزاپور


ارزیابی اثر طرح تفصیلی اجرایی حوزه آبخیز دختر برجی، شهرستان اندیمشک با تأکید بر تجربه موفق بندهای بتنی غلتکی برای اولین بار در آبخیزداری ایران

صفحه 22-33

حسن حمدان دریس؛ زینب حزباوی؛ محمد فرجی


پیش‌بینی تغییرات آتی میزان استحصال آب زیرزمینی از حوضه‌های آبریز اصلی ایران

صفحه 35-42

مریم احسانی؛ نادر مهرگان


اولویت‌بندی زیر حوزه‌های آبخیز سزار بر اساس بروز سیل با استفاده از الگوریتم بوردا

صفحه 43-51

آزاده ارشیا؛ علی حقی زاده؛ ناصر طهماسبی پور؛ حسین زینی وند


جانمایی آبگیرهای جانبی به منظور کنترل رسوب ورودی

صفحه 52-60

مهدی دستورانی؛ بهروز محسنی؛ هادی رزاقیان؛ بابک مومنی


ارزیابی اثر عملیات احیاء زیستی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ماسه‌زارهای حوزه آبخیز دژگاه، استان فارس

صفحه 61-67

معصومه سبزی