دوره و شماره: دوره 4، شماره 14 - شماره پیاپی 7، آبان 1395 
پیامدهای تبدیل جنگل‏های زاگرس به دیمزار بر کیفیت خاک در حوزه مرک استان کرمانشاه

صفحه 1-7

مسیب حشمتی؛ محمد قیطوری؛ محمود عرب‏خدری؛ حمیدرضا پیروان؛ رضا باقریان


تحلیل روند تغییرات بارش و تعیین وضعیت خشکسالی و ترسالی حوضه آبریز کن در سالهای اخیر

صفحه 9-16

نگین بینش؛ محمدحسین نیک سخن؛ امین سارنگ


تحلیل تغییرات مقادیر حدی دما طی نیم‌قرن گذشته در سواحل جنوبی ایران

صفحه 17-25

پریسا فتاحی مسرور؛ ام‌لبنین بذرافشان


ارزیابی کارآیی فرمول‌های تجربی دیکن و کریگر در برآورد سیل‌‏خیزی حوزه کرخه

صفحه 27-32

ناصر طهماسبی پور؛ حافظ میرزاپور؛ ساسان خانی


سنجش میزان تمایل مردم به مشارکت در طرح‌های تغییر الگوی کشت در منطقه علی‌آباد استان گلستان

صفحه 33-38

محمد ریکی؛ محسن حسینعلی زاده؛ ایمان اسلامی


سلامت آبخیز (قسمت اول): مدل مفهومی پایایی، انعطاف‌پذیری و آسیب‌پذیری (RRV)

صفحه 39-42

سید حمیدرضا صادقی؛ زینب حزباوی


بررسی توسعه فرسایش آبکندی در حوزه آبخیز ارو و ارائه راهکارهای مقابله با آن

صفحه 43-51

رضا بیات؛ مریم رستمی