دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 1-48 
بررسی اقتصادی سد زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز میل سفید)

صفحه 1-7

محمدرضا فاضل پور عقدائی؛ فریبا زکی‌زاده؛ محمدتقی دستورانی


پیش‌بینی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی (مطالعه موردی: آبخیز شصت‌کلاته-استان گلستان)

صفحه 9-13

مینا دیلم؛ سحر بهنودی


مقایسه ضرائب اصلاحی معادلات سنجه رسوب در رودخانه‌های مناطق نیمه خشک و نیمه مرطوب

صفحه 15-19

عطااله کاویان؛ مهدی مردیان؛ حمید دارابی؛ عطا صفری


عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در طرح‌های آبخیزداری

صفحه 21-28

رضا باقریان؛ مسعود گودرزی؛ علی باقریان کلات؛ محمد جعفر سلطانی


روش‌های تله‌اندازی و ذخیره‌سازی برف و استحصال آب حاصل از آن

صفحه 29-35

روان بخش رئیسیان؛ جهانگیر پرهمت


معرفی و کاربرد مفاهیم مدیریت سازگار و رویکرد بیلان صفر در کاهش تخریب زمین

صفحه 37-42

سید حمیدرضا صادقی؛ علی‌اکبر داودی‌راد؛ امیر سعدالدین


اکوهیدرولوژی مرتع: مفهوم و اهمیّت

صفحه 43-48

پدیده السادات صادقی؛ نورالله مهدی‌زاده