دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، اردیبهشت 1393، صفحه 1-50 
بررسی خشکسالی و ترسالی استان هرمزگان با استفاده از نمایه شناسایی خشکسالی (RDI) هرمزگان

صفحه 1-6

زهرا جمالی؛ اسداله خورانی


تحلیل عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در طرح های آبخیزداری ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز مشکین چای، استان اردبیل)

صفحه 7-14

هوشنگ اسلامی پریخانی؛ عطااله کاویان


ارزیابی کیفیت آب رودخانه برای مصارف شرب و کشاورزی (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود، حوزه آبخیز لتیان)

صفحه 15-22

فریبا ابراهیمی آذرخواران؛ مهدی قربانی؛ علی سلاجقه؛ محسن محسنی ساروی


مروری بر نرخ فرساش آبی و تولید رسوب در ا یران

صفحه 23-30

محمود عرب‌خدری


دورنمایی از وضعیت خشکسالی دهه 2020 حوزه آبخیز پلاسجان

صفحه 31-38

معصومه بحری؛ محمد تقی دستورانی؛ مسعود گودرزی


بررسی تأثیر کمی سدهای اصلاحی بر زمان تمرکز حوضه (مطالعه موردی: شهرستان‌های اقلید، مرودشت و ممسنی، استان فارس)

صفحه 39-46

سمیه دبیری؛ مجید صوفی؛ ناصر طالب‌بیدختی


م مثل مدیر یت یکپارچه منابع

صفحه 47-50

داوود نیک کامی