کلیدواژه‌ها = آبخیزداری
توصیف ویژگی‌‏های سیلاب در حوزه‏‌های آبخیز ساحلی مازندران (مطالعه موردی: حوضه سراج‌محله)

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 14-18

اسماعیل مختارپور؛ مصطفی رشیدپور؛ محمدعلی هادیان امری


ارزیابی روش‌های فازی و کلاسیک تحلیل سلسله مراتبی در اولویت‌بندی زیرحوضه‌های منطقه 22 تهران از منظر آبخیزداری

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 19-31

علی حاجی الیاسی


مروری بر روش‌های احداث سد زیرزمینی به‌عنوان طرح توسعه آبخیزداری

دوره 8، شماره 30، مهر 1399، صفحه 35-43

ابوالفضل اسدی؛ حنیف کازرونی


اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت جوامع روستایی در طرح‌های آبخیزداری از دیدگاه آبخیزنشینان (مطالعه‌ی موردی: حوزه‌ی آبخیز قشلاق استان فارس)

دوره 7، شماره 27، دی 1398، صفحه 64-74

سید مسعود سلیمان‌پور؛ حمید حسینی‌مرندی؛ امین صالح‌پور جم؛ محمود رضا طباطبایی؛ مهدی روستا؛ حجت‌اله کشاورزی


ارزیابی عوامل موثر بر میزان موفقیت طرح‌های بیولوژیک آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک گناباد)

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 1-8

رضا باقریان؛ علی باقریان کلات


شناخت حوزه‌های آبخیز استان فارس و محدودیت‌های آن‌ها

دوره 4، شماره 12، اردیبهشت 1395، صفحه 43-48

سید حمید مصباح


دلایل ارزشیابی مطالعات تفصیلی آبخیزداری

دوره 3، شماره 8، اردیبهشت 1394، صفحه 59-64

مهسا میردشتوان؛ علی نجفی نژاد؛ فاطمه رضایی


عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در طرح‌های آبخیزداری

دوره 2، شماره 7، بهمن 1393، صفحه 21-28

رضا باقریان؛ مسعود گودرزی؛ علی باقریان کلات؛ محمد جعفر سلطانی


بررسی تأثیر کمی سدهای اصلاحی بر زمان تمرکز حوضه (مطالعه موردی: شهرستان‌های اقلید، مرودشت و ممسنی، استان فارس)

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 39-46

سمیه دبیری؛ مجید صوفی؛ ناصر طالب‌بیدختی


معرفی معیارهای مناسب برای ارزیابی فنی و اقتصادی بندهای اصلاحی

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 9-16

رفعت زارع بیدکی؛ احمد قنبری


مسایل و مشکلات مدیریت و برنامه ریزی حوزه های آبخیز و راهکار تعدیل آن

دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 47-52

سید احمد حیدریان؛ سید محمود موسوی‌نژاد؛ محمد قیطوری؛ حسین عیسایی