دوره و شماره: دوره 3، شماره 11 - شماره پیاپی 7، اسفند 1394، صفحه 1-52 
پهنه‌بندی خطر بهمن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوزه‌ی آبخیز پیله‌رود، استان اردبیل)

صفحه 1-6

فاطمه قلی‌نیا؛ اباذر اسمعلی؛ شکراله اصغری؛ موسی عابدینی؛ میکاییل بدرزاده


امکان برآورد فرسایش متوسط سالانه درازمدت مبتنی بر اندازه‌گیری فرسایش حاصل از چند رخداد بارندگی

صفحه 7-15

محمود عرب‌خدری


شاخص فقر آب و اهمیت آن در مدیریت منابع آب

صفحه 15-22

رقیه آسیابی‌هیر؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی‌عوری


معرفی مدل G2 با قابلیت ارائه نقشه تغییرات مکانی و زمانی هدررفت خاک به عنوان ابزار اساسی مدیریت حوزه‌های آبخیز

صفحه 23-27

هیرو محمدامینی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ آزاده کاتبی کرد


بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های مدل‌های برآورد فرسایش خاک جاده‌های جنگلی

صفحه 29-38

محسن مصطفی؛ شعبان شتایی جویباری


پاکسازی اولیه محصولات کشاورزی در مزرعه به‌منظور کاهش فرسایش برداشت

صفحه 39-42

بهجت تاج‌الدین


پیش‎بینی خشکسالی با استفاده از روش‌های آماری و سیگنال‌های بزرگ مقیاس اقلیمی

صفحه 43-52

بهرام چوبین؛ محمد گلشن؛ فرزانه ساجدی حسینی